Uppåt

GARBO HAR KAPELL TILL ETT STORT ANTAL MODELLER!!
HITTAR DU INTE DIN MODELL, STÄLL GÄRNA FRÅGA VIA MAIL  info@garbo.us 
NATURLIGTVIS HÅLLER DELARNA HÖGSTA KVALITET PÅ SÖMNADEN OCH ÖVRIGT MATERIAL.

 

Maxi kapelldelar såsom: sprayhood / bomkapell / segelkapell / sittbrunnskapell / kalesjer / vindskydd / tropictak
Även till andra båtmodeller som;
Albin: Ballad / Cumulus / Vega 1 o 2/ Viggen / Nova / 78 / 79
Amigo 23 / 27
Bavaria 32 / 34 / 37 numera 37
Comfort 30
Maxi 68 / Maxi 77/ Maxi 84 / Maxi 87 / Maxi 95 / Maxi 100 / Maxi 100PS / Maxi 108 / Maxi 33 / Maxi 34 / Maxi 909 / Maxi 999 / Maxi Fenix / Maxi Mixer / Maxi Racer
Marieholm: IF / M26 / SeaCat / S20 / MS20 / MS28 / 28 / 32 / 33
Misil
Olsson 88
Omega 30 / 36
Scanmar 345/ 33
Sunvind 26 / 27 / 29
M fl

Motorbåtar:
Concord HT
Family Eagle
INU
Marieholm 24
Max 1
Maxim
Maxi 680DC / 880DC
Fenix Turbo
Nimbus-flertal modeller
M fl

Skicka ett mail så sänder jag färgkartan.
OBS!! Reserverar mig för ev prisförändringar eller felskrivningar i listan.

VID BESTÄLLNING, SKICKA MIG ÅRSMODELL OCH BÅTNUMMER.

MAXI 68
Sprayhood                            utan bågar                        3 200
   
                                                  med bågar                         5 100
Bågar sprayhood, lösa                                                   1 900
Akterkapell                         utan bågar                      11 300
Akterkapell                         med bågar inkl skyddskapell      15 000
Bågar akterkapell, lösa                                                  2 800
Löst skyddskapell                                                        1 100
Vindskydd                                                                 1 900
Segelkapell Selden-rigg Silvriga Normalstort                          2 250
Segelkapell Briand-rigg Svarta Normalstort                           2 450
Segelkapell                            extra stort, tillägg                 500
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                 500
Soltak/Tropiktak                                                         3 250

MAXI 77  61/74 eller 37/75
Sprayhood notera om du har jub.modell u bågar                       2 450
                                        med bågar                        4 800
Bågar sprayhood originalmodell, lösa                                    2 300
Sprayhood        stora modell       utan bågar                        5 650
                                        med bågar                        8 250
Bågar sprayhood stora modellen, lösa                                  2 600
Skydd för nedgången, mjuklucka    med fästen                        1 550
Akterkapell, hus med lattor, hänges under bommen                   9 500
Akterkapell,                          utan bågar                       11 700
Akterkapell, inkl skyddskapell       med bågar                       15 900
Bågar, lösa Akterkapell                                                  3 100
Löst skyddskapell                                                         1 100
Vindskydd                                                                  1 900
Segelkapell, Briand (svart mast)    normalstort                        2 450
Segelkapell, Seldén                   normalstort                        2 250
Segelkapell                            extra stort, tillägg                 500
Soltak/Tropictak                                                          3 250
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                   500

MAXI 84
Sprayhood                            utan bågar                          3 300
                                        med bågar                          5 200
Bågar sprayhood, lösa                                                     2 000
Akterkapell                           utan bågar                        11 300
Akterkapell, komplett m skyddskapell och bågar                      15 000
Bågar akterkapellet, lösa                                           2 500
Löst skyddskapell                                                          1 100
Vindskydd                                                                  2 000
Segelkapell, Briand (svart mast)    normalstort                        2 500
Segelkapell                            extra stort, tillägg                  500
Soltak/Tropiktak                                                           4 100
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                    500

MAXI 87 
Sprayhood                            utan bågar                          3 700
Sprayhood                             med bågar                          5 600
Bågar sprayhood, lösa                                                     2 000
Akterkapell                           utan bågar                         11 300
Akterkapell        komplett med skyddskapell o bågar                15 000
Bågar lösa Akterkapell                                                    2 800
Anpassning till sprayhood från Akterkapell                              1 000
Löst skyddskapell                                                          1 100
Vindskydd                                                                   2 000
Segelkapell, Briand                    Normalstort                       2 800
Segelkapell, Seldén                    Normalstort                       2 600
Extra, tillägg för fullattestor                                               500
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                    500

MAXI 95 
Sprayhood                            utan bågar                          4 450
                                        med bågar                          6 700
Bågar sprayhood, lösa                                                     2 350
Akterkapell                           utan bågar                        11 400
                                         med bågar                       13 700
Spray för Ö-metall vindruta med vred i ramen  u bågar               4 300
                                                      m bågar              6 500
        för Ö-metall vindruta med likränna        u bågar              4 000
                                                      m bågar              6 300
Bågar sprayhood, lösa                                                    2 400
Akterkapell för Ö-metall m likränna/vred     utan bågar            12 000
  (anslutning sker omlott)                        med bågar            14 750
Bågar akterkapell, lösa                                                   2 800
Vindskydd                                                                  2 400
Segelkapell    Briand (svarta)        Normalstort                      2 850
                Seldén                  Normalstort                      2 700
Tillägg för fullattestor                                                     500
Bords / Ratt kapell, litet för originalratten                            2 600
                      , stort (för 900 mm ratt)                         2 870
Soltak / Tropictak                                                        4 100
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                  500

Utmärkt utrymme under sittbrunnskapellet i Garbo

 

MAXI 100 PS
Kapell inkl takluckan, utan bågar                                     10 200
Segelkapell                                                              2 500
Extra stort segelkapell, tillägg, för fullattestor                       500
Skotpåse, valfri färg                                                     500

MAXI 108 
Sprayhood                                utan bågar                    4 300
                                            med bågar                    6 600
Bågar sprayhood, lösa                                                   2 400
Akterkapell, utan bågar                                               11 800
Akterkapell komplett med bågar och strumpa                        15 800
Bågar akterkapell, lösa                                                  2 900
Dragkedja, tillägg, mellan spray o Akterkapell                           900
Sprayhood, för Ö-metall vindruta      utan bågar                    4 100
                                            med bågar                    5 600
Bågar spray för Ö-metall                                               2 500
Akterkapell  Anslutes "omlott" t spray utan bågar                  13 500
                         med bågar och skyddskapell                   17 500
Bågar akterkapell, lösa                                                  3 300

Akterkapell för Ö-metall sprayhood, utan bågar                    12 600
Akterkapell för Ö-metall sprayh, kompl m bågar/skydd            16 600
Akterkapell, anpassning med dragkedja mot spray tillägg               830     
Löst skyddskapell                                                        1 100
Vindskydd                                                                 2 400
Segelkapell                                Normalstort                  3 200
Tillägg för fullattestor                                                     500
Ratt / Bords kapell                        för 900 ratt                2 870
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                  500

 

MAXI 909 / 999
Sprayhood                                utan bågar                     4 750
                                            med bågar                     7 000
Bågar sprayhood, lösa                                                    2 350
Akterkapell                               utan bågar                   11 500
                         med bågar och skyddskapell                   15 200
Bågar akterkapell lösa                                                    2 900
Löst skyddskapell                                                         1 100
Vindskydd                                                                  1 950
Segelkapell                                Normalstort                   3 250
Tillägg för fullattestor                                                      500
Nedgångskapell                                                            1 550
Soltak / Tropictak                                                        3 300
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                   500

 

MAXI 33 / 35
Sprayhood, endast för likränna, utan bågar                            4 700
Sprayhood, endast för likränna, med bågar                            7 000
Bågar sprayhood, lösa                                                    2 900
Akterkapell, M33, hängs i galge under bommen                       10 000
             , M35, hängs i galge under bommen                        9 300
Vindskydd, mät mellan pushpit(akter) och mantågsstöttan             2 000
Segelkapell, M35                        Normalstort                    3 700
Segelkapell, M33                        Normalstort                    3 300
Extra tillägg för fullattestor                                               500
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                   500

 

MAXI FENIX
Sprayhood                           utan bågar                      3 350          
                                           med bågar                      5 400
Bågar sprayhood, lösa                                                    2 000
Akterkapell                             utan bågar                     11 500
Akterkapell                          med bågar                     15 000
Bågar akterkapell lösa                                                    3 500
Skyddskapell                                                               1 100
Vindskydd                                                                  1 600
Segelkapell, B-rigg                      Normalstort                    2 950
Segelkapell, S-rigg                      Normalstort                    2 250
Extra, Tillägg för fullattestor                                              500
Fockkapell                                                                  3 000
Soltak / Tropictak                                                         4 200
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                   500

 

MAXI MAGIC 
Sprayhood                                utan bågar                     3 300
                                            med bågar                     5 200
Bågar spryahood, lösa                                                    2 000
Akterkapell                               utan bågar                    12 100
Akterkapell                med bågar o skyddskapell                   15 600
Bågar akterkapell, lösa                                                   2 500
Löst skyddskapell                                                          1 100
Segelkapell                                Normalstort                    2 750
Tillägg för fullatestor                                                        500
Vindskydd                                                                   2 000
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                    500

 

MAXI MIXER 
Sprayhood                                utan bågar                      3 900
                                            med bågar                      6 200
Bågar sprayhood, lösa                                                     2 400
Akterkapell                               utan bågar                    14 200
Akterkapell, komplett med bågar och skyddskapell                    18 300
Bågar akterkapell, läsa                                                    3 300
Skyddskapell                              löst                              1 100
Vindskydd                                                                   2 100
Segelkapell                                Normalstort                    3 300
Tillägg för fullattestor                                                       500
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                    500

 

MAXI RACER
Sprayhood                                utan bågar                      3 000
                                            med bågar                      4 700
Bågar sprayhood, lösa                                                     1 700
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                   500

 

ALBIN VEGA 1 o 2
Sprayhood                                utan bågar                      3 400
                                            med bågar                      5 000
Bågar sprayhood, lösa                                                     1 700
Akterkapell                               utan bågar                    10 500
                         med skyddskapell och bågar                    13 400
Bågar akterkapell, lösa                                                    1 900
Löst skyddskapell                                                          1 100
Segelkapell                                Normalstort                    2 700
Tillägg för fullattestor                                                       500
Vindskydd, sidor                                                            1 700
Nedgångskapell                                                             1 600
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                    500

 

ALBIN BALLAD
Sprayhood ange likränna eller träkant utan bågar                      3 900
                                            med bågar                      5 400
Bågar sprayhood, lösa                                                     1 550
Akterkapell                               utan bågar                    12 100
                         med bågar och skyddskapell                    16 000
Bågar akterkapell, lösa                                                    2 800
Löst skyddskapell                                                          1 100
Vindskydd                                        sidor                     1 650
Segelkapell                                Normalstort                    2 700
Tillägg för fullattestor                                                       500
Nedgångskapell, täcker endast öppningen ner i båten                   1 600
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                    500
Skena, likränna, anslutning sprayhood m skruv                              750

 

ALBIN CUMULUS
Sprayhood                                utan bågar                      3 900
   
                                                         med bågar                      5 400
Bågar sprayhood, lösa                                                     1 550
Segelkapell                                Normalstort                    2 750
Tillägg, extra stort segelkapell, för fullattestor                          500
Vindskydd                                        sidor                      1 650
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                    500


ALBIN VIGGEN
Sprayhood                                utan bågar                     3 400
                                            med bågar                     5 000
Bågar sprayhood, lösa                                                    1 700
Akterkapell                               utan bågar                   11 500
               komplett med bågar och skyddskapell                  15 000
Bågar akterkapell, lösa                                                   2 400
Löst skyddskapell                                                          1 100
Vindskydd                                        sidor                     1 500
Segelkapell                                Normalstort                    2 600
Tillägg för fullattestor                                                      500
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                   500

ALBIN NOVA
Vindskydd                                        sidor                     1 500
Segelkapell                                Normalstort                   3 300
Tillägg för fullattestor                                                      500
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                   500


ALBIN 78 / 79
Sprayhood, ange med eller utan luckgarage utan bågar                3 900
                                            med bågar                      5 400
Bågar sprayhood, lösa                                                     1 600
Akterkapell 78                           utan bågar                    12 100
                          med bågar och skyddskapell                   16 000
Bågar akterkapell, lösa                                                    2 800
Löst skyddkapell                                                            1 100
Segelkapell, A78 / A79                Normalstort                      2 700
Tillägg för fullattestor                                                       500
Vindskydd, A78                            Sidor                           1 650
Vindskydd, A79                            Sidor                           1 650
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                  500

 

AMIGO 23/27
Sprayhood                                utan bågar                      3 300
Sprayhood                                 med bågar                      5 000
Bågar sprayhood, lösa                                                     1 800
Segelkapell                                Normalstort                    2 700
Tillägg för fullattestor                                                      500
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                   500

 

Bavaria 32/34/37
OBS !!! PRISER PÅ FÖRFRÅGAN VIA MAIL OBS !!
Sprayhood    22mm rör     med bågar o rostfria beslag   
Sprayhood    utan bågar                                           
Akterkapell  22 mm rör    med bågar och beslag              
Rattkapell                                                          
Vindskydd                                                           

Bavaria 37 numera 36        
Sprayhood                    med bågar                        
Sprayhood                    utan bågar                        
Akterkapell                  komplett m bågar                 
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                    500                 

 

Comfort 30
Sprayhood                              utan bågar                         3 800
Sprayhood                               med bågar                         5 800
Bågar sprayhood, lösa                                                      2 000
Segelkapell                               Normalstort                      3 300
Tillägg för fullattestor                                                        500
Akterkapell                              utan bågar                      11 800
Akterkapell             Komplett m bågar o skyddskap                 15 700
Bågar akterkapell, lösa                                                     2 900
Löst skyddskapell                                                           1 100
Akterkapell                  Hus med lattor                             12 800
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                    500
Tropictak, rektangel                                                        3 500

Comfortina 32
Akterkapell, komplett m bågar                                           18 500

 

IW 31
Sprayhood                                med bågar                  5 400
Sprayhood                                utan bågar                       3 900
Bågar sprayhood, lösa                                                      1 600
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                    500
Segelkapell, normalstort                                                    2 700
Extra stort segelkapell för fullattestor                                     500
Vindskydd, sidor                                                             1 650

 

Johnsson 26 

Sprayhood                                utan bågar                       3 500
Sprayhood                                med bågar                       5 100
Bågar sprayhood, lösa                                                      1 600
Segelkapell                                                                  2 900
Extra stort segelkapell, för fullattestor, tillägg                           500
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                     500

 

Marieholm IF / M26
Sprayhood                               utan bågar                        3 300
                                           med bågar                        4 900
Bågar sprayhood, lösa                                                      1 700
Segelkapell                               Normalstort                      2 700
Tillägg för fullattestor                                                        500
Vindskydd                                                                    2 000
Akterkapell                 Hus med lattor                                7 800
Akterkapell                utan bågar för  IF                             8 700
Akterkapell, komplett med bågar skyddskapell för  IF                 12 600
Löst skyddskapell                                                            1 100
Lösa bågar Akterkapell                                                     2 800
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                     500

Marieholm Sea Cat 16
Sprayhood, utan bågar                                                      3 000
Sprayhood, med bågar                                                       4 100
Bågar, sprayhood, lösa                                                      2 000
Segelkapell, normalstort                                                     2 400
Tillägg för fullattestor                                                         500
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                      500

 

Marieholm S20
Sprayhood                    utan bågar                                     3 400
                                med bågar                                     4 950
Bågar sprayhood, lösa                                                        1 800
Segelkapell                                Normalstort                       2 500
Tillägg för fullattestor                                                          500
Vindskydd                                                                      1 700
Akterkapell, hus med lattor                                                  7 500
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar          
            500

 

Marieholm MS20
Sprayhood                    utan bågar                                    3 600
                                med bågar                                    5 300
Bågar sprayhood, lösa                                                       1 800
Akterkapell, hus med lattor, hänges under bommen                       7 500
Segelkapell                                Normalstort                      2 500
Tillägg för fullattestor                                                         500
Vindskydd                                                                     1 900
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                      500

 

Marieholm 28
Sprayhood                    utan bågar                                    4 000
                                med bågar                                    6 000
Bågar sprayhood, lösa                                                       2 000
Segelkapell                                Normalstort                      2 900
Tillägg för fullattestor                                                         500
Akterkapell                    utan bågar                                   9 100
Akterkapell, komplett med bågar och skyddskapell                      12 900
Bågar akterkapell, lösa                                                      2 800
Löst skyddskapell                                                             1 100
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                      500

 

Marieholm 32 / 33  E o Fortissimo
Sprayhood                    utan bågar                                    3 800
                                med bågar                                    5 800
Bågar sprayhood, lösa                                                       2 100
Segelkapell                                Normalstort                      3 200
Tillägg för fullattestor                                                         500
Akterkapell, endast för 32    Hus med lattor                             7 900
Vindskydd                                                                     1 900
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                      500

 

Misil 2
Sprayhood                   utan bågar                                      3 400
                               med bågar                                      5 800    
Bågar sprayhood, lösa                                                        2 500
Segelkapell                   Normalstor                                     2 700
Segelkapell för              Fullattestor, tillägg                               500
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                       500

 

Olsson 88 hög/låg modell
Sprayhood                   utan bågar                                     3 900
Sprayhood                   med bågar                                      5 400
Bågar sprayhood, lösa                                                        1 900
Akterkapell                  utan bågar                                    11 500
Akterkapell, komplett med bågar och skyddskapell                       13 600
Bågar akterkapell, lösa                                                       2 800
Segelkapell normalstort                                                       2 700
Extra stort segelkapell för fullattestor                                        500
Löst skyddskapell                                                              1 100
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                     500

Omega 30
Sprayhood                    utan bågar                                        3 600
                                med bågar                                        5 900
Bågar sprayhood, lösa                                                           2 400
Segelkapell                                Normalstort                          3 500
Tillägg för fullestor                                                                500
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                         500

 

Omega 36
Sprayhood                    utan bågar                                         5 200
                                med bågar                                         7 500
Bågar sprayhood, lösa                                                            2 400
Akterkapell                   Komplett med bågar                             16 000
Segelkapell                                Normalstort                           3 900
Tillägg för fullattestor                                                              500
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                           500

 

Scanmar 345 / 33
Sprayhood                   utan bågar                                          4 700
                               med bågar                                          7 900
Bågar sprayhood, lösa                                                            3 000
Sprayhood                   utan bågar för Ö-metall vindruta                 4 400
Sprayhood                   med bågar för Ö-metall vindruta                  7 350
Bågar sprayhood Ö-metall, lösa                                                  2 950   
Akterkapell, 345 / 33     utan bågar                                         12 000
Akterkapell, 345           med bågar o skyddskapell                        15 900
Akterkapell, 33                                                                  15 000
Bågar aktrerkapell, båda modellerna, lösa                                      2 900
Löst skyddskapell                                                                  1 100
Segelkapell                                Normalstort                           3 200
Tillägg för fullattestor                                                              500
Vindskydd S 33                                                                    2 000
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                           500

 

Sunvind 26/27
Sprayhood                       utan bågar                                       3 400
                                  med bågar                                        5 700
Bågar sprayhood, lösa                                                             2 500
Segelkapell                      Normalstort                                   2 800
Tillägg för fullattestor                                                               500
Vindskydd                                                                           1 900
Akterkapell                    utan bågar                                        11 800
Akterkapell, komplett med bågar och skyddskapell                             15 700
Bågar akterkapell, lösa                                                             2 800
Löst skyddskapell                                                                    1 100
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                            500

 

Sunvind 29
Sprayhood                    utan bågar                                             3 400   
                                med bågar                                             5 700   
Bågar sprayhood, lösa                                                                2 400
Segelkapell                                   Normalstort                            3 200
Tillägg för fullattestor                                                                  500
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                               500

Sweden Yacht 340 / 390 OBS !!! PRISUPPGIFT EFTER FRÅGA OBS !!!
Sprayhood, utan bågar                                           
Skotpåse, valfri färg, med öljetter eller trycknappar                               500

Förstärkning i akter/ovan-kant
PVC till samtliga sprayhood                                                             500

 
Strumpa/kapell till rullgenua upp till 12 m: 620:-/meter.
Strumpa/kapell över 12 m: 1 100:-/meter. Skyddar mot
sol-vind och vatten. Sparar seglet! Istället för UV-skydd

                                       


MOTORBÅTAR

Även de flesta NIMBUS modellerna

Max 1 o 2
Kapell                     utan bågar                                                7 200
                           med 18 mm bågar                                         9 000
Bågar till ovan kapell, lösa                                                          1 900
Kapell Biminitopp m 4 bågar i 22 mm alu-rör, m skyddskap                     17 700
Kapell Biminitopp          utan bågar                                                8 800
Bågar till ovan kapell, lösa                                                           7 900
Stolskapell                                                                             3 700
Praktisk påse för tampar eller andra prylar, valfri färg                            500

 

Fenix Turbo
Kapell                    utan bågar                                                 9 000
                           med bågar inkl takdelen                                15 200
Bågar till ovan, lösa                                                                 3 300
Lös takdel                                                                            3 000
Praktisk påse för tampar eller andra prylar, valfri färg                           500

Maxim
Kapell    gamla modellen, utan bågar        
                                                9 600
               gamla modellen, med bågar                                              11 900
Bågar till gamla modellen                                                             2 400
Kapell Nya modellen, enbart aktre delen utan bågar                             13 000
Kapell Nya modellen, enbart främre delen utan bågar                             3 600
Kapell Nya modellen både för och akter, utan bågar                             16 400

Kapell Nya modellen, med bågar, komplett                                        22 700
Bågar, Nya modellen, aktre delen, lösa                                             6 000
Bågar, Nya modellen, främre delen, lösa                                            1 000
Praktisk påse för tampar eller andra prylar, valfri färg                             500

Maxi 680 DC
Kapell                    utan bågar, inkl skyddskapell                             13 500
Kapell                    med bågar o skyddskapell                                 17 500
Bågar, lösa                                                                             3 000
Hamnkapell                                                                             6 300
Löst skyddskapell, för kapellet                                                       1 100
Praktisk påse för tampar eller andra prylar, valfri färg                             500

Maxi 880 DC
Kapell                    utan bågar inkl skyddskapell                              15 700
Kapell                    med bågar inkl skyddskapell                               20 000
Bågar, lösa                                                                             3 400
Hamnkapell, inkl stötta                                                                6 400
Löst skyddskapell, för kapellet                                                       1 100
Praktisk påse för tampar eller andra prylar, valfri färg                             500

Family Eagle
Kapell                    utan bågar                                                   9 400
Kapell                    med bågar komplett m takdelen                           15 800
Bågar, lösa                                                                              3 400
Taket                    endast tak                                                    3 000

Concord HT
Kapell                    utan bågar                                                 7 100
Praktisk påse för tampar eller andra prylar, valfri färg                           500

INU
Kapell                    utan bågar                                                 6 600
Praktisk påse för tampar eller andra prylar, valfri färg                           500

Marieholm 24

Kapell                    utan bågar                                                 6 600
Praktisk påse för tampar eller andra prylar, valfri färg                           500

Nimbus
OBS !!!! PRIS LÄMNAS PÅ FÖRFRÅGAN  OBS !!!
N-19 Nova   
N-21 Dc   
N-22 DC
N-26 Nova
N-26 Targa
N-26 Coupe
N-26 R I B
N-27 Familia
N-27 Familia
N-27 Coupe
N-27 Targa
N-28 Targa
N-28 DC
N-28 DT/HT
N-29 DC
N-280 Coupe
N-29 Coupe
N-29 DC
N-29 Nova
N-29 DC
N 2700
N-3000
N-3100
N-3003
N-301 Coupe
N-31 Coupe
N-31 Ultima
N-32 Ballista / Targa
N-32 DC
N-33 Fly
N-33 Nova
N-33 Copue
N-340 Avanta
N-345 Coupe
N-3400 / HT / Fly / Sedan
N-35 Targa / Medelhav / HT / DC
N-350 Novax
N-37 Traveler
N-370 Comander
N-370
N-37 Carisma
N-380 Coupe
N-380 Carisma
N-42 Mega
N-2600
N-24 / WE
N-800 / Turbo
N-4000 / Sedan
N-4004

Skicka / send e-mail till/to Thomas Hedén  med frågor / questions eller info  till info@garbo.us med kommentarer om den här webbplatsen.
Postadress: Långetjärnsvägen 6, S- 435 39 Mölnlycke, Sverige, Tlf Mob: +46 706 98 93 97
FA-Skatt / VAT / EXPORT EORI:SE5002175593GARBO / BankGiro 5983-8391 / Swedbank
IBAN # SE568 0000 8105 974 5542 325 / BIC COD SWEDSESS

Senast ändrad: 2016-04-16